Hjelp Din Taxi bli grønne og vinn to festivalpass til Rakettnatt!

Din Taxi ønsker å bidra til det positive miljøarbeidet som gjøres i Tromsø. Vi er allerede Miljøfyrtårn men vi ønsker å ta miljøarbeidet ett steg videre og trenger derfor hjelp fra deg.

Transportbransjen bør gå foran og vise at det er mulig å benytte miljøvennlige alternativer på veien, vi kan gjøre grep for å minske utslipp og vi kan legge til rette for at våre kunder får mulighet til å velge et miljøvennlig alternativ.

  • Vi kan bruke mindre biler ved å tilby transport-produkter som lar deg samkjøre med andre i ditt området som skal samme vei som deg.
  • Vi kan bli mer bevisste på hvordan vi kan kjøre mer miljøvennlig.
  • Vi kan investere i miljøvennlige alternativer som el- og hybridbiler for å gjøre utslippet vårt minst mulig.

For å skape en god miljøstrategi er vi avhengig av informasjon fra publikum. Vi har søkt Troms Fylkeskommune om muligheten til å prøve ut el-bil som taxi i en forsøksperiode. Vi avventer svar på søknaden.

I mellomtiden er vi veldig spente på hva dere tenker. Har dere forslag til miljøtiltak i taxinæringa?

Meld deg på her

Din info

Din info

Din info

Vilkår

Informasjonen du oppgir vil kun bli brukt i forbindelse med trekning av vinnere og i salg- og markedskommunikasjon fra Din Taxi AS.

Premien trekkes blant alle innsendte svar 24. august og overleveres vinner pr. e-post.

Ingen aldersgrense (18 år for inngang til festivalen)

Din info

Hjelp Din Taxi bli grønne og vinn to festivalpass til Rakettnatt!

Din Taxi ønsker å bidra til det positive miljøarbeidet som gjøres i Tromsø. Vi er allerede Miljøfyrtårn men vi ønsker å ta miljøarbeidet ett steg videre og trenger derfor hjelp fra deg.

Transportbransjen bør gå foran og vise at det er mulig å benytte miljøvennlige alternativer på veien, vi kan gjøre grep for å minske utslipp og vi kan legge til rette for at våre kunder får mulighet til å velge et miljøvennlig alternativ.

  • Vi kan bruke mindre biler ved å tilby transport-produkter som lar deg samkjøre med andre i ditt området som skal samme vei som deg.
  • Vi kan bli mer bevisste på hvordan vi kan kjøre mer miljøvennlig.
  • Vi kan investere i miljøvennlige alternativer som el- og hybridbiler for å gjøre utslippet vårt minst mulig.

For å skape en god miljøstrategi er vi avhengig av informasjon fra publikum. Vi har søkt Troms Fylkeskommune om muligheten til å prøve ut el-bil som taxi i en forsøksperiode. Vi avventer svar på søknaden.

I mellomtiden er vi veldig spente på hva dere tenker. Har dere forslag til miljøtiltak i taxinæringa?

Premie

To festivalpass til Rakettnatt 26.-27. august

Premien trekkes blant alle innsendte svar 24. august og overleveres vinner pr. e-post.

Ingen aldersgrense (18 år for inngang til festivalen)